Upacara Besar Keraton Surakarta Hadiningrat 2013

gambar-kesukaanku1 SOLO (titik0km.com)Keraton Surakarta atau lengkapnya dalam bahasa Jawa disebut Karaton Surakarta Hadiningrat adalah istana Kasunanan Surakarta. Keraton ini didirikan oleh Susuhunan Pakubuwono II (Sunan PB II) pada tahun 1744 sebagai pengganti Istana/Keraton Kartasura yang porak-poranda akibat Geger Pecinan 1743. Istana terakhir Kerajaan Mataram didirikan di desa Sala (Solo), sebuah pelabuhan kecil di tepi barat Bengawan (sungai) Beton/Sala.

Setelah resmi istana Kerajaan Mataram selesai dibangun, nama desa itu diubah menjadi SurakartaHadiningrat. Istana ini pula menjadi saksi bisu penyerahan kedaulatan Kerajaan Mataram oleh Sunan PB II kepada VOC pada tahun 1749. Setelah Perjanjian Giyanti tahun 1755, keraton ini kemudian dijadikan istana resmi bagi Kasunanan Surakarta. Kompleks bangunan keraton ini masih berfungsi sebagai tempat tinggal sunan dan rumah tangga istananya yang masih menjalankan tradisi kerajaan hingga saat ini.

Keraton ini kini juga merupakan salah satu objek wisata di Kota Solo. Sebagian kompleks keraton merupakan museum yang menyimpan berbagai koleksi milik kasunanan, termasuk berbagai pemberian dari raja-raja Eropa, replika pusaka keraton, dan gamelan. Dari segi bangunannya, keraton ini merupakan salah satu contoh arsitektur istana Jawa tradisional yang terbaik. untuk informasi lebih lengkap tentang keraton surakarta hadiningrat silahkan kunjungi http://fisip.uns.ac.id/blog/susiloadhy/2013/01/08/kraton-surakarta/

145609_kratondepanJadwal Upacara-Upacara Besar Keraton Surakarta Hadiningrat Tahun 2013

1. 17 Januari 2013 (5 Mulud 1946): Miyosaken kagungan dalem gangsa sekaten dhateng kagungan dalem mesjid Agung karaton Surakarta Hadiningrat.

2. 24 Januari 2013 (12 Mulud 1946): Grebeg Mulud, miyosaken hajad dalem pareden (gunungan) dhateng kagungan dalem mesjid Agung karaton Surakarta Hadiningrat.

3. 5 Maret 2013 (22 Bakdo Mulud 1946): Kol PB XII

4. 11 Maret 2013 (28 Bakdo Mulud1946): Sesaji Mahesa Lawung ing alas Krendhawahana, Karanganyar.

5. 2 Mei 2013 (21 Jumadilakir 1946): Kol PB XI

6. 6 Mei 2013 (25 Jumadilakir 1946): Kol PBVIII

7. 22 Mei 2013 (12 Rejeb 1946): Kol PB VI

8. 25 Mei 2013 : Wiwit ajar-ajaran Bedhaya Ketawang

9. 4 Juni 2013 (25 Rejeb 1946): Tingalan jumenengan dalem ka 9 SISKS Pakoeboewono XIII.

10. 7 Juli 2013 (28 Ruwah 1946): Kol PB IX

11. 4 Agustus 2013 (27 Pasa 1946): Kol PB VII

12. 5 Agustus 2013 (28 Pasa 1946): Maringaken zakat fitrah

13. 9 Agustus 2013 (2 Sawal 1946): Grebeg pasa, miyosaken hajad dalem pareden (gunungan) dhateng kagungan dalem mesjid Agung.

14. 18 Oktober 2013 (10 Besar 1946): Grebeg Besar, miyosaken hajad dalem pareden (gunungan) dhateng kagungan dalem mesjid Agung karaton Surakarta Hadiningrat.

15. 28 Oktober 2013 (23 Besar 1946): Kol PB IV

16. 30 Oktober 2013 (25 Besar 1946): Kol PB III

17. 3 November 2013 (29 Besar 1946): Kol PB V

18. 4 November 2013 (malam 1 Sura 1947): Miyosaken pusaka dalem (kirab) mubeng Baluwarti njawi.

19. 5 November 2013 (1 Sura 1947): Kol PB X

20. 15 November 2013 (11 Sura 1947): Kol PB II

21. 21 November 2013 (17 Sura 1947): Pengetan Hadeging Nagari Surakarta Hadiningrat

Raja-Kamar-54g-Solo-2-Hotel-Murah-di-Sekitar-Keraton-Surakarta-Hadiningrat-1Info acara dan event baik di kota Solo maupun Keraton Surakarta Hadiningrat tahun 2013 bisa didapatkan di http://tentangsolo.web.id/calender-of-cultural-event-solo-2013 (ias)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: